Tiện ích Internet
Giỏ hàng 0

Tiện ích Internet

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG WEBSITE
01:52 AM 04/04/2022 228

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG WEBSITE

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG WEBSITE
Trang chủ > Chính sách hệ thống > Đăng ký bộ công thương > Sản phẩm

Hướng dẫn đăng bài giới viết
01:41 AM 04/04/2022 81

Hướng dẫn đăng bài giới viết

Hướng dẫn đăng bài giới viết
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Thông tin khác => chọn mục Bài viết

Hướng dẫn đăng thông tin footer
01:40 AM 04/04/2022 67

Hướng dẫn đăng thông tin footer

Hướng dẫn đăng thông tin footer
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Thông tin khác => chọn mục Thông tin footer
Bước 2: Nhập thông tin footer

Hướng dẫn đăng Thông tin liên hệ
01:39 AM 04/04/2022 73

Hướng dẫn đăng Thông tin liên hệ

Hướng dẫn đăng Thông tin liên hệ
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Thông tin khác => chọn mục Thông tin liên hệ
Bước 2: Nhập thông tin liên hệ

Hướng dẫn đăng bài giới thiệu
01:38 AM 04/04/2022 63

Hướng dẫn đăng bài giới thiệu

Hướng dẫn đăng bài giới thiệu
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Thông tin khác => chọn mục Bài giới thiệu
Bước 2: Nhập thông tin bài giới thiệu

Hướng dẫn cài đặt tên miền
01:38 AM 04/04/2022 63

Hướng dẫn cài đặt tên miền

Hướng dẫn cài đặt tên miền
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Thông tin khác => chọn mục Cài đặt tên miền
Bước 2: Nhập tên miền ( ecosite.vn )

Hướng dẫn cài đặt tắt xác thực đăng nhập
01:37 AM 04/04/2022 49

Hướng dẫn cài đặt tắt xác thực đăng nhập

Hướng dẫn cài đặt tắt xác thực đăng nhập
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Thông tin khác => chọn mục Cài đặt cơ bản
Bước 2: Chọn Bật hoặc Tắt mã xác thực

Hướng dẫn cài đặt thông tin cơ bản
01:36 AM 04/04/2022 42

Hướng dẫn cài đặt thông tin cơ bản

Hướng dẫn cài đặt thông tin cơ bản
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Thông tin khác => chọn mục Cài đặt cơ bản
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin bên dưới

Hướng dẫn đăng Danh mục tuỳ chọn
01:35 AM 04/04/2022 46

Hướng dẫn đăng Danh mục tuỳ chọn

Hướng dẫn đăng Danh mục tuỳ chọn
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Giao diện => chọn mục Danh mục tuỳ chọn => chọn mục Thêm khối danh mục

Hướng dẫn thêm menu trên - dưới
01:35 AM 04/04/2022 51

Hướng dẫn thêm menu trên - dưới

Hướng dẫn thêm menu trên - dưới
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Giao diện => chọn mục Menu trên - dưới => chọn mục Thêm menu

Hướng dẫn cài đặt Slider ảnh
01:34 AM 04/04/2022 58

Hướng dẫn cài đặt Slider ảnh

Hướng dẫn cài đặt Slider ảnh
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Giao diện => chọn mục Slider ảnh => chọn mục Đăng slider ảnh

Hướng dẫn cài đặt banner quảng cáo
01:33 AM 04/04/2022 45

Hướng dẫn cài đặt banner quảng cáo

Hướng dẫn cài đặt banner quảng cáo
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Giao diện => chọn mục Banner quảng cáo => chọn mục Đăng quảng cáo

Hướng dẫn cài đặt trang chủ
01:32 AM 04/04/2022 63

Hướng dẫn cài đặt trang chủ

Hướng dẫn cài đặt trang chủ
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Giao diện => chọn mục Cài đặt trang chủ

Hướng dẫn chọn Kho giao diện
01:32 AM 04/04/2022 50

Hướng dẫn chọn Kho giao diện

Hướng dẫn chọn Kho giao diện
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Giao diện => chọn mục Kho giao diện
Bước 2: Chọn lĩnh vực giao diện phù hợp cho website của bạn

Hướng dẫn Thay đổi thông tin tài khoản
01:30 AM 04/04/2022 46

Hướng dẫn Thay đổi thông tin tài khoản

Hướng dẫn Thay đổi thông tin tài khoản
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp vào Tên tài khoản => chọn mục Thông tin tài khoản

Hướng dẫn Phân quyền thành viên
01:30 AM 04/04/2022 47

Hướng dẫn Phân quyền thành viên

Hướng dẫn Phân quyền thành viên
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Tin tức => chọn mục Tạo thành viên

Hướng dẫn Cài đặt trang video
01:29 AM 04/04/2022 44

Hướng dẫn Cài đặt trang video

Hướng dẫn Cài đặt trang video
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Video => chọn mục Cài đặt

Hướng dẫn thêm danh mục video
01:28 AM 04/04/2022 43

Hướng dẫn thêm danh mục video

Hướng dẫn thêm danh mục video
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Video => chọn mục Danh mục video => chọn mục Thêm danh mục

Hướng dẫn quản lý video
01:28 AM 04/04/2022 50

Hướng dẫn quản lý video

Hướng dẫn quản lý video
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Video => chọn mục Quản lý video

Hướng dẫn đăng Video mới
01:27 AM 04/04/2022 50

Hướng dẫn đăng Video mới

Hướng dẫn đăng Video mới
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Video => chọn mục Đăng Video

Hướng dẫn Kho Video
01:26 AM 04/04/2022 48

Hướng dẫn Kho Video

Hướng dẫn Kho Video
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Video => chọn mục Kho Video

Hướng dẫn Cài đặt trang Album
01:23 AM 04/04/2022 44

Hướng dẫn Cài đặt trang Album

Hướng dẫn Cài đặt trang Album
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Album => chọn mục Cài đặt

Hướng dẫn thêm danh mục album
01:22 AM 04/04/2022 42

Hướng dẫn thêm danh mục album

Hướng dẫn thêm danh mục album
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Album => chọn mục Danh mục album => chọn mục Thêm danh mục

Hướng dẫn quản lý album
01:21 AM 04/04/2022 49

Hướng dẫn quản lý album

Hướng dẫn quản lý album
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Album => chọn mục Quản lý album


Facebook
Gọi ngay: 0987567656