Hướng dẫn về Video
Giỏ hàng 0

Hướng dẫn về Video

Hướng dẫn Cài đặt trang video
01:29 AM 04/04/2022 44

Hướng dẫn Cài đặt trang video

Hướng dẫn Cài đặt trang video
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Video => chọn mục Cài đặt

Hướng dẫn thêm danh mục video
01:28 AM 04/04/2022 43

Hướng dẫn thêm danh mục video

Hướng dẫn thêm danh mục video
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Video => chọn mục Danh mục video => chọn mục Thêm danh mục

Hướng dẫn quản lý video
01:28 AM 04/04/2022 50

Hướng dẫn quản lý video

Hướng dẫn quản lý video
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Video => chọn mục Quản lý video

Hướng dẫn đăng Video mới
01:27 AM 04/04/2022 50

Hướng dẫn đăng Video mới

Hướng dẫn đăng Video mới
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Video => chọn mục Đăng Video

Hướng dẫn Kho Video
01:26 AM 04/04/2022 48

Hướng dẫn Kho Video

Hướng dẫn Kho Video
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Video => chọn mục Kho Video


Facebook
Gọi ngay: 0987567656