Hướng dẫn về sản phẩm
Giỏ hàng 0

Hướng dẫn về sản phẩm

Hướng dẫn Cài đặt trang sản phẩm
01:10 AM 04/04/2022 47

Hướng dẫn Cài đặt trang sản phẩm

Hướng dẫn Cài đặt trang sản phẩm
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Sản phẩm => chọn mục Cài đặt
Bước 2: Ở đây bạn có thể cài đặt những mục chính của trang sản phẩm

Hướng dẫn Thêm đặc tính sản phẩm
01:10 AM 04/04/2022 48

Hướng dẫn Thêm đặc tính sản phẩm

Hướng dẫn Thêm đặc tính sản phẩm
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Sản phẩm => chọn mục Đặc tính

Hướng dẫn Thêm thương hiệu sản phẩm
01:09 AM 04/04/2022 46

Hướng dẫn Thêm thương hiệu sản phẩm

Hướng dẫn Thêm thương hiệu sản phẩm
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Sản phẩm => chọn mục Thương hiệu => chọn mục Thêm thương hiệu

Hướng dẫn Cài đặt khuyến mãi
01:08 AM 04/04/2022 47

Hướng dẫn Cài đặt khuyến mãi

Hướng dẫn Cài đặt khuyến mãi
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Sản phẩm => chọn mục khuyễn mãi => chọn mục Tạo chương trình khuyến mãi

Hướng dẫn Thêm danh mục sản phẩm
01:08 AM 04/04/2022 45

Hướng dẫn Thêm danh mục sản phẩm

Hướng dẫn Thêm danh mục sản phẩm
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Sản phẩm => chọn mục Thêm danh mục sản phẩm => chọn mục Thêm danh mục

Hướng dẫn đăng sản phẩm mới
01:06 AM 04/04/2022 45

Hướng dẫn đăng sản phẩm mới

Hướng dẫn đăng sản phẩm mới
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Sản phẩm => chọn mục Đăng sản phẩm

Hướng dẫn chọn sản phẩm để bán CTV
01:05 AM 04/04/2022 45

Hướng dẫn chọn sản phẩm để bán CTV

Hướng dẫn chọn sản phẩm để bán CTV
Từ trang quản trị website, nhấp chọn Sản phẩm => chọn mục Kho hàng tổng, Kho hàng Nhà cung cấp, hay Kho hàng Team => Chọn sản phẩm muốn bán

Hướng dẫn Đồng bộ kho hàng
01:03 AM 04/04/2022 42

Hướng dẫn Đồng bộ kho hàng

Hướng dẫn Đồng bộ kho hàng
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Sản phẩm => chọn mục Kho hàng của bạn
Bước 2: Ở đây bạn có thể chọn sản phẩm nào cần đồng bộ và Chọn hành động để đồng bộ lên kho hàng Tổng, kho hàng Nhà cung cấp, kho hàng Team.

Hướng dẫn Cài đặt hiển thị kho hàng
01:00 AM 04/04/2022 50

Hướng dẫn Cài đặt hiển thị kho hàng

Hướng dẫn Cài đặt hiển thị kho hàng
Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Thông tin khác => chọn mục Cài đặt cơ bản
Bước 2: Chổ "hiển thị kho hàng" bạn có thể chọn 1 hay nhiều kho hàng để hiển thì cho CTV chọn sản phẩm

Hướng dẫn nhập liệu sản phẩm
12:59 AM 04/04/2022 43

Hướng dẫn nhập liệu sản phẩm

Hướng dẫn nhập liệu sản phẩm
I. Tên Sản Phẩm
Tên sản phẩm: Nhập liệu rõ ràng chính xác, Viết hoa chữ cái đầu tiên của từng từ.


Facebook
Gọi ngay: 0987567656