Hướng dẫn quản trị website master - Phần 4
Giỏ hàng 0

Hướng dẫn quản trị website master - Phần 4

Ngày đăng: 07:29 PM 20/12/2021 - Lượt xem: 179

Hướng dẫn quản trị website master - Phần 4, với nội dung:

  1. Đăng tin tức
  2. Danh mục tin tức
  3. Đồng bộ tin tức
  4. Lấy tin tức từ kho tin tổng

Bạn hãy làm từng bước, từng bước, thật từ từ làm theo đúng hướng dẫn

Khi lên hình rồi, sau đó bạn hãy sáng tạo theo ý muốn của bạn

 

B2B Site chúc bạn thành công,

Facebook
Gọi ngay: 0987567656